โครงงาน

          โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เลือกนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติ เช่น การเลือกเรื่องตามความสนใจ การได้สังเกต การได้สำรวจ การไปทัศนศึกษา การนำวิทยากรเข้ามาประกอบการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การค้นหาคำตอบ การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ อันเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป

โครงงาน คลองสำโรง
อ่านต่อ...
โครงงาน ลูกโป่ง ชั้นอนุบาล 3 ห้องแตงกวา
เด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 ห้องแตงกวา สนใจอยากเรียนรู้เรื่องลูกโป่ง ว่าทำมาจากอะไร ทำอย่างไร ลูกโป่งมีกี่ชนิด   
อ่านต่อ...
โครงงาน ลดโลกร้อน
อ่านต่อ...
อนุบาล 1 ห้องแตงโม
อ่านต่อ...
ห้องจิงโจ้
อ่านต่อ...
ห้ององุ่น
อ่านต่อ...
อนุบาล 1 ห้องส้ม
อ่านต่อ...
อนุบาล 3 ห้องผักกาด
อ่านต่อ...
ห้องยีราฟ
อ่านต่อ...
ห้องกุ๊กไก่
อ่านต่อ...
  [ 1  2  >  >> ]